Help Geert naar Tokio

De wheeler van Geert is door midden gebroken. Zonder deze racerolstoel kan Geert zijn Paralympische niet najagen. Hij heeft snel een nieuwe wheeler nodig om zijn trainingen te hervatten.

Wilt u Geert hiermee helpen en een financiële bijdrage geven? Stort deze dan op rekeningnummer NL 13 RABO 0129 9619 73 van Stichting Sport is Leven. Betalingen en facturen zullen via deze stichting plaatsvinden.

Stichting Sport is Leven is sinds 23 juni 2010 erkend en geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hiervoor voldoet de stichting de vereiste voorwaarden. Voordeel voor u is dat uw financiële bijdrage aan een zogeheten ANBI-instelling aftrekbaar is voor de belasting. 

Geert is u zeer erkentelijk!